Thule bike carriers

Thule fietsendragers

Een Thule fietsendragerdraagt ​​je fietswaar je ookheengaat.Laatons u helpenbij het vinden van de idealevork, frame of wielgemonteerdefietsdakrekkervoor u en uwfiets.

Hitch fietsrekken

Thule hitch fietsrekkenzijneenvoudigteinstalleren en tegebruiken met de mogelijkheidom 1 tot 5 fietsentedragen. Zemonteren op de ontvangerhaken,duser is geenbasisreknodig.

Rijwielbakken

Een Thule kofferbakkan perfect zijnvoor het vervoeren van een of meerfietsenaan de achterkant van uw auto – vooralalsuw auto geentrekhaak of hekheeft.

Pickupbedfietsrekken

Met een Thule Pickupbedfietsrekkunt u uwfietsen op de wegnemen – gemakkelijk, veilig en stevig.

Krijg het perfectefietsrekvooruw auto

Met eenfietsrek van Thule, kunt u fietsen op verrewegen of fietsenver van huis door wild terrein. Thule’s auto fietsrekerskomen in verschillende types en kunnen op uwdak, hitch, trekhaak of op uwkofferwordengemonteerd. Als u al eendakrekkerheeft, kaneendakfietsrek de eenvoudigsteoplossingzijn, maar eenkofferbak of hekje is vaakmakkelijkerte laden en lossen en past zwaarderfietsenaan.

Alswereldleider in fietsrekersvoor auto’s, weet Thule wat u vraagt:

  • Hogekwaliteit, stijlvolle auto fietsrekkenvoorprofessionele racers en gezinnen
  • Veilige, stevigeproductengetest in ons Thule Test Center
  • Grote verscheidenheidaanproducten die preciesbijuwbehoeftenpassen

Veilig, makkelijktegebruiken en stijlvolle auto fietsrekken

De Thule fietsrekvoor auto’s die u koopt, wordtgrondiggetestomuwveiligheidtewaarborgen – en de veiligheid van anderen op de weg – en omuwkostbarefietstebeschermentegenschade en krassen. Zezijnookgemakkelijktemonteren, vaakzondergereedschap, evenalsmakkelijktegebruiken met zelfs het achterstefietsrekvooruw auto waardoor u toegang tot de kofferbakkrijgt. U wiltimmerssnel op de weg en in het zadel, zodat u uwpassiekuntgenieten.

fietsendragers

Getest in het lab – en in het veld

De auto fietsrekken van Tulewordenuitgebreidgetest in het Thule Test Center – een state-of-the-art faciliteitvoor het testen van auto fietsrekkenveelverderdaniemandanders. Zewordenookgetest door de Thule Crew atleten. Alsgevolghiervanzijn deproductengedekt door eenroyalegarantieperiode. Zokunt u erzeker van zijndatuwfietsrekvoor auto’s aan het werk is – vandaag en voorvelejarentekomen.

Advertisements
This entry was posted in Dakdragers, dakkoffers, fietsendragers, Thule dakdrager, Thule Dakkoffer and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Post Your Opinion

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s